Suche

Asien


China

Nanjing University, 2016
Nanjing University, 2016

Nanjing University, 2015-16
Nanjing University, 2015-16
Nanjing University, 2015-16

Nanjing University, 2015-16

Nanjing University, 2014-15
Nanjing University, 2014-15
Nanjing University, 2013-14

Nanjing University, 2013-14

Nanjing University, 2013-14

Nanjing University, 2013-14

Nanjing University, 2013-14


Shandong University, 2015-16
Shandong University, 2015-16
Shandong University, 2015-16
Shandong University, Summer School 2015
Shandong University, 2014-15
Shandong University, 2014-15

Shandong University, 2014-15

Shandong University, 2013-14

Shandong University, 2013-14


Sun Yat-sen University, 2016
Sun Yat-sen University, 2016
Sun Yat-sen University, 2015-16
Sun Yat-sen University, Summer School 2015
Sun Yat-sen University, 2014-15
Sun Yat-sen University, 2014-15

Sun
Yat-sen University, 2014-15
Sun Yat-sen University, 2013-14
Sun Yat-sen University, 2013-14

Hong Kong

Hong Kong Institute of Education, 2015-16
Hong Kong Institute of Education, 2015-16

 Japan

Kwansei Gakuin University, 2015-16
Kwansei Gakuin University, 2015

Kwansei Gakuin University, 2014-15

Kwansei Gakuin University, 2013-14

Kwansei Gakuin University, 2013-14

Kwansei Gakuin University, 2013-14

Kwansei Gakuin University, 2013-14


Osaka University, 2016
Osaka University, 2015-16

Osaka University, 2015-16

Osaka University, 2015-16
Osaka University, 2013-14

Osaka University, 2013-14

Osaka University, 2013-14

Osaka University, 2013-14

Osaka University, 2013-14


University of Shiga Prefecture, 2016

University of Shiga Prefecture, 2015-16
University of Shiga Prefecture, 2011-12

Waseda University, 2016
Waseda University, 2015
Waseda University, 2013-14

Libanon

Université Saint Joseph, 2015-16
Université Saint Joseph, 2015-16

Université Saint Joseph, 2015

Université Saint Joseph, 2014-15

Université Saint Joseph, 2013-14

Südkorea

Chung-Ang University, 2016-17
Chung-Ang University, 2015-16

Chung-Ang University, 2015-16

Chung-Ang University, 2015-16
Chung-Ang University, 2014-15

Chung-Ang University, 2014-15
Chung-Ang University, 2013-14
Chung-Ang University, 2013-14
Chung-Ang University, 2013-14

EWHA Womans University, 2016
EWHA Womans University, 2016
EWHA Womans University, 2015-16
EWHA Womans University, 2015
EWHA Womans University, 2015

EWHA Womans University, 2013-14

Keimyung University, 2016

Keimyung University, 2016
Keimyung University, 2016
Keimyung University, 2016

Keimyung University, 2015
Keimyung University, 2015
Keimyung University, 2015
Keimyung University, 2013-14

Taiwan

National Chengchi University, 2015-16
National Chengchi University, 2016

National Chengchi University, 2015-16

National Chengchi University, 2015-16

National Chengchi University, 2014-15

National Chengchi University, 2014-15

National Chengchi University, 2014-15
National Chengchi University, 2013-14
National Chengchi University, 2013-14
National Chengchi University, 2013-14
National Chengchi University, 2013-14

National Chiao Tung University, 2016
National Chiao Tung University, 2014-15
National Chiao Tung University, 2014-15
National Chiao Tung University, 2014-15
National Chiao Tung University, 2013-14
National Chiao Tung University, 2013-14

Vietnam

Foreign Trade University, 2015-16
Foreign Trade University, 2015-16

Foreign Trade University, 2015

Foreign Trade University
, 2014-15